Naslovne 11

Urođeni hipotiroidizam

Urođeni hipotiroidizam se odnosi na nedostatak hormona štitaste žlezde od rođenja, obično zbog nedovoljno aktivne ili nepostojanja štitaste žlezde.[1]

Otprilike se javlja kod jedne od 3.500 – 4.000 beba i može da dovede do ozbiljnih problema u mentalnom razvoju deteta[2]. Većina beba ne pokazuje nikakve znakove ili simptome[3]. Uprkos prednostima koje skrining pri rođenju pruža, samo 29% novorođenčadi na svetu  je podvrgnuto skriningu na urođeni hipotireoidizam[4].

Uobičajeni simptomi mogu da budu punije lice, promukli plač, veliki ili debeli jezik, velika i meka mesta na lobanji i konstipacija

 

[1] American Thyroid Association. Congenital Hypothyroidism. Available at: www.thyroid.org/congenital-hypothyroidism Last accessed February 2019.
[2] Taylor PN, Albrecht D, Scholz A, et al. Global epidemiology of hyperthyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018. 5; 301-316. Available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29569622 Last accessed February 2019.
[3] American Thyroid Association. Congenital Hypothyroidism. Available at: www.thyroid.org/congenital-hypothyroidism Last accessed February 2019.
[4] Taylor PN, Albrecht D, Scholz A, et al. Global epidemiology of hyperthyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018. 5; 301-316. Available at: www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29569622 Last accessed February 2019.