Naslovne 14 copy

Tiroidna žlezda i neplodnost: Šta bi svako trebalo da zna

Da li ste znali da pomeremećaji tiroidne žlezde, koji nisu dijagnostifikovani, mogu da uzrokuju probleme sa plodnošću kod muškaraca i žena? Iako neplodnost može biti izazvana brojnim i raznovrsnim faktorima, suboptimalna funkcija tiroidne žlezde može biti ona „karika koja nedostaje”, posebno ako je oboljenje tiroidne žlezde u istoriji bolesti Vaše porodice. Ako je problem sa tiroidnom žlezdom jedini uzrok, neplodnost bi trebalo da se izleči kada se ovaj problem reši.
Provera Vaše tirodine žlezde i pronalaženje pravog plana lečenja ukoliko postoje problemi, ne samo da je korisno za zdravlje rodielja već je i od presudnog značaja za zdravlje bebe. Suboptimalni nivoi tirodine žlezde nisu samo uzrok problema neplodnosti, već i povećanog rizika od pobačaja, prevremenog porođaja i drugih komplikacija koje takođe mogu da ugroze razvoj mozga fetusa. Ako ste neuspešno pokušavali da zatrudnite duže od šest meseci do godinu dana koliko je potrebno, pitajte svog lekara da proveri status hormona Vaše tiroidne žlezde. Ako je tiroidna žlezda uzrok Vaše neplodnosti, držanje žlezde pod kontrolom vraća plodnost a time i smanjuje rizik od zdravstvenih komplikacija.

propratne Vesti 04

Vaša tiroidna žlezda – vaša plodnost

Parovi mogu da imaju probleme sa plodnošću iz različitih razloga. Nedijagnostikovan problem sa tiroidnom žlezdom svakako može da bude uzrok budući da su hormoni koje proizvodi tiroidna žlezda u Vašem vratu u stalnoj interakciji sa drugim, uglavnom seksualnim hormonima. Da bi se održala normalna funkcija testisa kod muškaraca i jajnika kod žena, neophodno je da tiroidna žlezda pravilno funkcioniše. Ako to nije slučaj, ona proizvodi previše (preaktivna tiroidna žlezda) ili premalo (neaktivna tiroidna žlezda) ovih hormona, što može negativno uticati i na plodnost muškaraca i na plodnost žena.

propratne Vesti 03

Gde možete da dobijete pomoć: Ispitivanje i lečenje neplodnosti povezane sa tiroidnom žlezdom

Da biste započeli sa ispitivanjem tiroidne žlezde, potebno je da se obratite endokrinologu. Endokrinolog je lekar specijalizovan za dijagnostifikovanje i lečenje  olesti koje utiču na Vaše žlezde, kao što je tiroidna žlezda. U cilju optimalnog lečenja Vašeg problema sa plodnošću lekar će se konsultovati sa specijalistom za probleme plodnosti ili sa ginekologom/urologom radi dijasnostifikovanja i lečenja. Postoje različiti testovi krvi koji se sprovode za muškarce i žene, a kojima se ispituju uzroci neplodnosti izazvani tiroidnom žlezdom. Kako bi se dijagnostifikovao problem tiroidne žlezde, Vaš lekar će Vas najverovatnije uputiti na analizu  rvi za proveru tireostimulišućeg hormona (TSH) kako bi ispitao da li Vaša tiroidna žlezda proizvodi odgovarajuću količinu troidnih hormona, tiroksina (T4) i  rijodtironina (T3). Ako su nivoi Vašeg TSH visoki, Vaša tiroidna žlezda neće proizvoditi dovoljno tiroidnih hormona (hipotireoza). Ako su nivoi Vašeg TSH  niski, tada Vaša tiroidna žlezda proizvodi previše tiroidnih hormona (hipertireoza). Pored utvrđivanja TSH analizom krvi, dve dodatne analize se takođe izvode cilju merenja nivoa tiroidnih hormona T4 i T3. Utvrđivanjem količine (ukupno T3 i T4) ovih hormona i njihove količine u krvi (slobodni T3 i T4), moguće je  stanoviti vrstu lečenja koju zahteva svaki pojedinačan slučaj. Budući da je autoimuno oboljenje tiroidne žlezde (AITD) najčešći endokrini poremećaj kod žena u  eproduktivnom periodu, može se izvršiti testiranje na antitela, posebno kada su nivoi tiroidne žlezde normalni, a znaci i simptomi tiroidnih poremećaja su i  dalje prisutni.