O štitastoj žlezdi

Štitasta žlezda je žlezda u obliku leptira koja se nalazi u donjem delu vrata, ispod Adamove jabučice . Uloga štitaste žlezde je da stvara hormone koji se izlučuju u krv i transportuju u tkiva po celom telu . Ona igra vitalnu ulogu u našem zdravlju i dobrobiti i stara se da tkiva i organi funkcionišu pravilno. Hormoni štitaste žlezde pomažu telu da koristi energiju i da ostane toplo, održavaju pravilan rad mozga, srca, mišića i ostalih organa. Ako štitasta žlezda ne funkcioniše kako bi trebalo, mogu da se jave znakovi i simptomi oko kojih bi trebalo da se pobrinete.

Da li ste upoznati sa svim licima poremećaja štitaste žlezde?

Može se reći da poremećaji štitaste žlezde imaju mnogo lica.
Svako stanje pojedinačno je povezano sa različitim faktorima rizika, uzroka i lečenja, ali njihovi simptomi nisu specifični i
može biti teže da se identifikuju i razlikuju.